Program liste GLAM 2014-2018

Osnovno izhodišče je čimprejšnje sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki je osnova za modro prostorsko načrtovanje, urejenost in razvoj občine.


+ GOSPODARSTVO

+ INFRASTRUKTURA

+ DRUŽBENE DEJAVNOSTI

+ JAVNA UPRAVAZMOREMO DRUGAČE.
ZMOREMO BOLJE.
ZMOREMO VEČ.