Ogled RCERO Ljubljana


10 Feb 2016 | Aktualno

Včeraj si je župan občine Medvode skupaj s sodelavci občinske uprave in nekaterimi člani občinskega sveta ogledal RCERO - Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki. Ogleda smo se udeležili tudi člani svetniške skupine GLAM.

RCERO Ljubljana je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi, delovati je začel konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije. V RCERO je trenutno vključenih 37 občin, tudi medvoška. Projekt je s 65 odstotki sredstev sofinanciran iz evropskega kohezijskega sklada in predstavlja primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami in regijami. 

Več o RCERO Ljubljana si lahko prebrete na povezavi: http://www.rcero-ljubljana.eu/


Ogled RCERO Ljubljana

Želite ostati obveščeni in podpreti naša prizadevanja za razvoj Medvod?