14. seja občinskega sveta Občine Medvode


22 Mar 2016 | Aktualno

Na 14. seji občinskega sveta, ki je potekala 16. marca 2016, je bilo na dnevnem redu kar 19 točk. Za sejo bi lahko dejali, da je minila v znamenju velike složnosti članov občinskega sveta, saj so pri glasovanjih pokazali skoraj enotno soglasje, kar nenazadnje kaže tudi na dobro pripravljeno gradivo občinske uprave.

Izpostavimo vendarle nekaj poglavitnih točk. Sprejet je bil Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Medvode, ki hkrati pomeni začetek prizadevanj, da občanom dejansko zagotovimo dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev, še posebej na podeželskih območjih.

Sprejet je bil tudi Predlog Pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih programov, pri nastajanju katerega sta aktivno sodelovala naša predstavnika Vito Klavora in Anže Šilar. Z razpisom bo za programe mladinske dejavnosti Občina Medvode v letu 2016 razdelila 8200,00 eur. Sprejeti pravilnik, ki določa tudi nova merila za vrednotenje mladinskih in otroških programov, si lahko ogledate na povezavi:

http://www.medvode.si/seje_obc_sveta/seje_2014_2018/gradivo/14_seja/11.pdf

Na področju gospodarskih javnih služb smo podprli Predlog Odloka o podrejeni rabi javnih površin v občini Medvode, kjer gre za ureditev celostne podobe javnih površin občine Medvode, Osnutek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah in Osnutek sprememb Programa opremljanja in meril za komunalni prispevek.

Na področju družbenih dejavnosti je svetniška skupina GLAM podprla tudi novo-staro vodstvo ZD Medvode, mag. Rajka Vajda, saj ocenjujemo, da je razvoj zavoda pod njegovim vodstvom usmerjen h kakovostnim storitvah in posodobitvam v korist občanov.

Na protokolarnem področju smo podprli županov predlog za izdelavo insignij – županske ogrlice, kar tudi v praksi pomeni izvajanje Pravilnika o protokolarnih obveznostih iz leta 2013. V juniju namreč našo občino čaka pomemben mednarodni dogodek, mednarodno srečanje predstavnikov prijateljskih mest, ob katerem je prav, da bodo občinski simboli predstavljeni na primeren način. Obširnejše razprave je bil deležen Osnutek pravilnika o prireditvah, ki določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje prireditev. Med občinske prireditve so vključene prireditve za občinski praznik, mednarodne prireditve in druge prireditve, pravilnik pa ureja razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa in s tem vpeljuje večjo preglednost pri odločanju in nadzor nad porabo sredstev.

Pripravila: Darinka Verovšek     


Želite ostati obveščeni in podpreti naša prizadevanja za razvoj Medvod?