Odprli razstavo o viziji razvoja trajnostne mobilnosti


3 Dec 2016 | Aktualno

Dela so nastajala hkrati s snovanjem idej navzočih na javnih razpravah v okviru projekta izdelave Celostne prometne strategije Občine Medvode v prostorih občinske stavbe. Nastala dela si trenutno lahko ogledate v veliki sejni sobi Občine Medvode, 9. decembra, ko bodo v Medvodah prižgali praznične lučke, pa se bo preselila na zid pred knjižnico, kasneje pa bo potovala tudi po občini. Na ogled bo v knjižnici, pa v osnovnih šolah in še kje. 

Sicer pa je pred pripravljalci celostne prometne strategije občine Medvode le še zadnja faza. V prvi so skupaj z občani ugotavljali izzive, v drugi so oblikovali vizijo, v tretji, ki že poteka, pa bodo konkretizirali ukrepe in pripravili akcijski načrt. Celostna prometna strategija bo zaključena v marcu 2017, ko naj bi jo potrdil tudi medvoški občinski svet.


Želite ostati obveščeni in podpreti naša prizadevanja za razvoj Medvod?