ČISTO ZATE - ZA NAS


26 Apr 2018 | Aktualno

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja je v tem trenutku največji kohezijski projekt v državi, vreden dobrih 135 milijonov evrov. 

1. del projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana bo potekal v naseljih Vikrče, Spodnje Pirniče, Zgornje Pirniče, Verje, Medvode (del Preske in Čarmanova ulica), Ladja, Goričane, Rakovnik in Vaše. Sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije bomo v Medvodah obnovili in na novo zgradili tudi nekatere druge komunalne vode (vodovod, meteorno kanalizacijo, plinovod). K investiciji so bili povabljeni tudi ponudniki telekomunikacijskih storitev. Po izvedenih delih bodo vse ceste, po katerih potekajo trase komunalnih vodov, na novo urejene in asfaltirane. 

Podrobnejše informacije o projektu bodo na voljo tudi na spletni strani projekta: http://www.cistozate.si

Investicija bo od vseh nas zahtevala veliko mero potrpežljivosti, prilagajanja in sodelovanja v času gradnje, a verjamemo, da bomo po končanem projektu vsi skupaj veseli sodobne in okolju prijazne infrastrukture.


Želite ostati obveščeni in podpreti naša prizadevanja za razvoj Medvod?