Ocena mandata svetniške skupine GLAM


30 Okt 2018 | Aktualno

Nivo razprav je bil večinoma spoštljiv, argumentiran, čeprav smo  imeli včasih drugačne poglede na nekatere zadeve. Menimo, da nismo delovali  izključevalno ali žaljivo ter da je prevladal javni interes pred osebnim, vse v dobro občanov. V sodelovanju z županom in občinsko upravo smo  realizirali večino projektov, ki smo si jih zadali in dokazali, da kot sodelavci zmoremo drugače, več in bolje. Napredek je opazen na vseh področjih občine in v vseh krajevnih skupnostih. Plodno sodelovanje vseh –  občinskega sveta, občinske uprave in župana ter vseh občanov, ki so predlagali in opozarjali je doprineslo k uspehu., t.j. varna in humana urejena občina, kjer smo vsi ponosni Medvoščani. Pomembno je, da nam pozitivne kritike in pripombe dajejo moč, da naredimo korak naprej k cilju in ne dopustimo, da zavirajo dobre ideje in dober namen. Zavedanje odgovornosti in vizija, ki bo občino pripeljala korak dlje pa je naloga vsakega, ki se odloči za kandidaturo občinski svet. Pet članov svetniške skupine GLAM je to nalogo odgovorno opravilo.


Želite ostati obveščeni in podpreti naša prizadevanja za razvoj Medvod?